Fakta om FUE och Strip

Då det florerar en mängd oklarheter eller tom osanningar i den information som framställs av olika kliniker har vi här försökt att ge en bättre bild av verkligheten.

FUE och Stripmetoden är egentligen inga konkurrenter med varandra som metoder betraktat, utan måste mera ses som två metoder man kan kombinera med varandra för att nå ett optimalt resultat.

FUE är ingen nyskapande metod, utan snarare den äldsta metoden som sedermera förfinats. Punch-grafts var den metod som startade upp hårtransplantationsverksamheten för länge sedan och resulterade i ett trist dockhårsutseende och FUE är inget annat än en förminskning av punch-grafter genom mindre stansar.

Stripmetoden utvecklades i början av 90-talet och har sedan dess varit under utveckling både vad gäller teknik och de instrument som används. Idag är Strip-transplantaten i storlek med FUE-transplantat eftersom man använder sig av annan optik än tidigare vid ingreppen och har andra instrument som gör det möjligt att transplantera mindre grafter.

Stripmetoden är inget blodigt ingrepp trots att man tar ut en hudremsa i nacken, våra kirurger använder sig sällan av diatermiapparat för att stoppa blödningar. Vid användning av diatermi ökar risken för ärrbildning. Våra läkare har så stor kirurgisk kompetens att i princip alla större blodkärl undviks vid urtag av hudremsan.

Vid Stripmetoden eller FUE på European Clinic behövs ingen narkos, ingreppet sker under lokalbedövning och utan att behöva varken övernattning eller bandagering av det transplanterade området. Anledningen till detta ligger i den teknik vi använder oss av och i de instrument vi utvecklat.

FUE är mycket dyrare än Stripmetoden! Detta är en i allra högsta grad sanning beroende på en orimligt hög prissättning av ingreppet genom initierande aktörer på marknaden. Vi på European Clinic hävdar att detta inte är rimligt eftersom ingreppet i sig kräver mindre personal och är då mindre kostnadskrävande än Stripmetoden. Därav vår annorlunda prisbild av FUE-operationer.

Stripmetoden ger stora fula ärrbildningar. Inte alls! Fula ärr får man i regel om man haft en läkare som utfört ingreppet utan att ha adekvat kompetens inom kirurgi och hårtransplantationer, t.ex. om man tagit ut en allt för stor hudbit utan att ta hänsyn till patientens elastiska förutsättningar i donatorområdet. Har patienten rätt förutsättningar, sköter sin eftervård och inga komplikationer tillstöter så blir ärren i de flesta fall minimala. Men man kan aldrig garantera då det är mänsklig vävnad vi pratar om.