Fördelar / Nackdelar

Fördelar

 • Garanterad permanent hårreduktion
 • Ingen risk för skador på huden
 • Metoden är snabb
 • Alla hårfäger utom vitt och ljusblont hår kan behandlas. Vitt och ljusblont hår saknar melanin och leder därför inte värmen från ljuset ner till hårsäcken.
 • Nästan alla hudtyper och färger kan behandlas.
 • Mycket mörk hud kan inte behandlas pga de höga halterna av melanin i huden, som gör att huden istället för håret absorberar värmen.
 • Kostnadseffektivt jämfört med andra metoder, som t.ex. diatermi.

Nackdelar

 • Beroende på hur stor hårvolym du vill ta bort på ett givet område, behövs det mer än fyra behandlingar.
 • En behandling tar bort c:a 1/3 av det hår som finns på ett hudområde - d.v.s. allt som är utväxt. Resten ligger skyddat under huden och man får upprepa behandlingen med 1-3 månaders mellanrum beroende på var på kroppen man behandlas.
 • För att bli helt fri från hår, räcker 4-6 behandlingar för de allra flesta.
 • Vissa kan känna en smärta ungefär som att det sticker till vid varje ljuspuls.
 • Är man smärtkänslig, så har vi en bedövningssalva.
 • Du får inte sola sex veckor före och efter behandlingen.
 • Kort tid efter behandling kan vissa få hudirritation och små blåsor. Blåsorna går bort av sig själva efter ett par dagar.