Hur långvarig är effekten?

Medlet bryts långsamt ner och förs obemärkt ut ur kroppen. Håll-barheten är ytterst individuell - den påverkas av din huds unika egenskaper, din livsstil, ålder och dina förväntningar på perfektion - samt läkarens injektionsteknik. Klinisk forskning visar att påfyllnings- och uppföljningsbehandlingar förlänger varaktigheten betydligt.

De flesta patienter väljer att få en uppföljande behandling 6-12 månader efter behandling. Efter en läppförstoring behövs normalt en uppföljning efter ca sex månader.