Om FUE metoden

Follicular unit extraction, FUE är en förfining och utveckling av den äldsta metoden att transplantera på dvs. punch-graft-metoden och inte alls som påstås en ny metod. Skillnaden ligger i att man minskat storleken på instrumenten som används. FUE är en alldeles utmärkt transplantationsmetod, men vi anser nog att den bäst fyller sin funktion som ett komplement till Strip-metoden.

Kliniker som endast utför FUE gör detta av en enkel anledning, det krävs en mycket högre kompetens och yrkeskunskap att utföra en Strip-operation. European Clinic´s läkare är utbildade kirurger med mycket lång erfarenhet inom hårtransplantationsteknik

När vi skall ta ut hårsäckarna använder vi ett instrument med ihåliga stansar som har en diameter på 0,5 - 1,0 mm beroende på storlek på hårsäcksgrupp som skall skördas.

Hårsäcken stansas ut och placeras sedan i näringslösning och förvaras på sterila kylbrickor fram till placeringen av transplantatet skall göras. Vanligen tas hårsäckarna ut från nackpartiet, men också i partierna ovanför öronen då man vill åt de tunnare hårstråna som placeras i hårlinjen.

När alla transplantat tagits ut påbörjar kirurgen arbetet med att göra kanalerna/snitten där transplantaten skall placeras. Detta är det mest komplicerade momentet eftersom det är av stor vikt att man gör kanalerna med rätt vinkling och i ett naturligt och tätt mönster. Hårsäckarna placeras mycket omsorgsfullt på sin nya plats och växer ganska omgående fast men det tar lite tid för hårsäcken att koppla in blodkärl och små nervtrådar. Hårsäckarna går därför in i en vilofas efter transplantation och det dröjer sedan ett antal månader innan de börjar producera ditt nya hår. Efter ca 12 månader kan man se det färdiga resultatet av din transplantation.

Nackdelen med FUE är att man måste raka hela skalpen och att man inte kan transplantera mer än ca 2000 hårsäcksgrupper per session, vilket innebär att en större operation måste fördelas över flera sessions. En annan nackdel är att man efter två eller flera stora ingrepp har tunnat ut sitt hår i donatorområdet med upp till 50-60 %.

Fördelar

  • Man kan utnyttja större tag-områden i nacken/sidorna.
  • Snabbare läkning i donatorområdet.
  • Påverkar inte elasticiteten i nacken.
  • Man kan ta hår från andra ställen på kroppen.

Nackdelar

  • Man måste raka/trimma större område på huvudet.
  • Kan ge små runda ärrbildningar där varje transplantat tas ut i donatorområdet.
  • Tidskrävande operation.
  • Vissa hårtyper är ej lämpade för fue.
  • Överlevnad av hårsäckarna kan försämras om man har tunna hår.