Om FUT/Strip- metoden

Hårtransplantationer med strip-metoden blir idag utförda med mycket gott resultat, om den utföres av kunniga kliniker med lång erfarenhet. Att transplantera hår med strip-metoden kräver att kirurgen har ett konstnärssinne, man måste kunna ”måla tavlan”.

Med strip-metoden avlägsnar kirurgen en hudremsa från donatorområdet, oftast från nacken eller ovanför öronen. Såret sys sedan ihop med en speciell teknik. Hudremsan dissekeras sedan upp i hårsäcksgrupper om 1-3 hårsäckar och kirurgen gör små snitt/kanaler i mottagarområdet. Hårsäckarna placeras i en naturlig vinkel i varje snitt/kanal och efter 20 minuter fungerar det biologiskt men det tar ca 2-3 dagar innan de har växt fast på sin nya plats.

Strip-metoden är den metod som är mest beprövad och används världen över. Den har under lång tid utvecklats genom ständiga förbättringar inom teknik och instrument. Det som skiljer de olika klinikerna åt inom metoden, är vilka instrument som används och vilken teknik man använder sig av..

Med denna metod kan man räkna med upptill 95%-ig grobarhet på transplantaten om alla förutsättningar är de riktiga.

Vad de flesta bekymrar sig över är ”kommer jag att får ett ärr i nacken”. Men, det finns ingen anledning att få ett fult ärr med dagens teknik om förutsättningarna är de rätta, man skall bara försäkra sig om att kliniken och den opererande läkaren har lång erfarenhet av denna typ av operationer. Då får man ett ärr som inte är mer än 1 mm brett och som efter hand kommer att bli tillnärmelsevis osynligt för det otränade ögat. Med denna teknik kan det utföras 3-5 transplantationer på samma patient med ett års mellanrum.

Strip-metoden möjliggör flest uttagna hårsäcksgrupper/operation. Tvärt emot vad många tror och vad vissa kliniker hävdar så är Strip-metoden fortfarande den metod som generellt anses vara den absolut bästa. Dock är det inte en metod som passar alla kliniker då det krävs en mycket kompetent kirurg för att operationen skall bli lyckad.

Fördelar och nackdelar med Strip-metoden

Fördelar

  • Betydligt fler antal hårsäckar kan transplanteras per session.
  • Med rätt förutsättningar kan 3-4 ingrepp göras utan att tunna ut omkringliggande hår.
  • Vid varje nytt ingrepp tas det gamla ärret bort och man har endast ett ärrsnitt.
  • Väldigt liten total ärr-yta
  • Endast det område som skall tas ut blir nertrimmat, resten av håret är intakt.

Nackdelar

  • Återbesök för stygntagning på klinik eller vårdcentral efter ca 10 dagar.
  • Temporärt känselbortfall i donatorområdet kan förekomma.
  • Begränsade möjligheter om patienten har litet donatorområde och därtill dålig elasticitet i skalpen.