Operationsdagen

Steg 1
Patienten kommer till kliniken kl.08.00 på morgonen och vi tar en lättare frukost tillsammans och går igenom op-dagen i sin helhet.

Patienten får träffa all opererande personal som ska närvara under dagen och vi gör en hälsostatus, frågar igen om eventuell medicinering och går genom personliga förutsättningar. Har patienten varit hos oss tidigare på en konsultation så har vi redan alla uppgifter samlade i vårt arkiv.

Steg 2

Patienten får byta om till op-kläder och vi går igenom området som ska transplanteras, en eventuell ny hårlinjen markeras och förloppet fotodokumenteras, vi undersöker sedan hårtäthet och möjliga antal grafter i donatorområdet.

Kirurgen gör sedan en hälsoundersökning, lyssnar på hjärta och lungor samt medicinerar med Heracillin och Stesolid. Blodtrycksundersökning görs av sköterska.

Sedan undertecknar patienten ett operationsmedgivande där patienten förklarar sig införstådd med det ingrepp som skall genomföras samt att han/hon fått adekvat information och beretts möjlighet till att återigen ställa frågor.

I vårt förberedelserum desinficeras hår och skalp sedan tejpas håret upp ovanför donatorområdet i nacken eller ovanför öronen, alternativt trimmar vi ner hela skalpen. Mottagarområdet som ska transplanteras markeras med spritpenna och likaså donatorområdet. Operationsområdet desinficeras åter igen och patienten förflyttas till op-salen.

Steg 3

I op-salen förses patient med pulsoximeter för kontroll av syresättning och puls. Kirurgen lägger anestesi lokalt med xylocain/adrenalin i donatorområdet.

Kirurg och två op-assistenter påbörjar utplockning av hårsäcksgrupperna med ett specialinstrument med en diameter av 0,6-1,1 mm. Denna process tar några timmar, sedan får patienten ta en paus och serveras en lätt lunch.

Steg 4

Kirurgen lägger nu anestesi lokalt i mottagarområdet och gör sedan med mikroblad 0,5-1,0 mm det antal kanaler i mottagarområdet. Vi följer alltid patientens naturliga vinklar och placerar de minsta, fina hårsäckarna i den främre hårlinjen. Vi gör ständiga kontroller och säkerställer att hårsäcksgrupperna håller högsta kvalitet. Hårsäckarna förvaras sterilt i en kyld skål med näringslösning fram tills att de skall placeras i skalpen.

Steg 5

Nu påbörjas placeringen av transplantaten och detta är ett omfattande och mycket precisionskrävande arbete. Patienten ges dock möjlighet till paus, mat och dryck på egen begäran. Under hela ingreppet tittar i regel patienten på tv/dvd eller vilar.

Steg 6

När alla transplantat är på plats tvättas området noga och kontrolleras en sista gång, eftervårdsinstruktioner gås igenom muntligt och bifogas skriftligt tillsammans med ett medicinkitt.

På grunder av att vi inte använder narkotiska preparat tillsammans med den fina operationsteknik vi använder idag så kan patienten lämna oss samma dag som ingreppet genomförs.

Som skydd mot väder och vind får patienten en svart keps med sig hem. De flesta patienter vi har haft har endast ett par dagars sjukskrivning och i vissa fall ingen sjukskrivning alls.

Patienten får mat och dryck innan de lämnar kliniken och vi säkerställer att patienten mår bra, Har patienten en lång bilfärd hem så avråder vi alltid starkt till att köra bil direkt efter operation.
Vi tillhandahåller en övernattning för våra långväga patienter på hotell Kronan, som ligger läckert vid havet längre ner på gatan (Måste bokas i god tid innan operation)

Patienten har möjlighet att ringa/mejla oss dygnet runt efter operation om några frågor skulle uppstå.

Efter 9-12 månader så kallar vi alla patienter för en slutkontroll där vi går igenom resultat och den fotodokumentation som gjordes innan operation.