Reduktion / Hårlyft

Bakgrund

Den franske plastikkirurgen Dr. Patrick Frechet presenterade efter mycket forskning Reduktionsmetoden i en vetenskaplig tidskrift 1993 och mottagandet blev fantastiskt.
Året efter fick han vid årsmötet hos International Society of Hair Restoration Surgery, guldmedalj för den främsta innovationen inom hårbehandlingsområdet .

Hur går det till?

Reduktionbehandlingen bygger på principen att en given mängd hår sprids över ett större område för att på så vis ge bättre täck-ning. Detta görs genom att en elastisk och hopdragande silikon-platta med titanhakar opereras in under skalpen.

Om det kala området är exempelvis 15 cm brett, sätts hakarna på 16 cm avstånd. Därefter sys snittet ihop och stygnen i det rena ärret behöver inte skyddas av bandage eller plåster.

Efter en vecka tas stygnen bort och för varje dag drar silikon-plattan ihop sig. Det gör att den hårbärande huden ovanför öronen sakta töjer ut sig, precis som när man går upp i vikt.
Huden som finns mellan hakarna komprimeras däremot, precis som när man går ned i vikt.
Efter c:a 30 dagar ska plattan tas bort och då kommer det kala området att ha minskat med c:a 9 centimeter.
Du har då kvar ett kalt område på 6 cm (1 5 - 9 = 6). Det betyder att du måste göra mer än en behandling om du har ett kalt område bredare än cirka 9 cm.

En andra behandling innebär att en ny silikonplatta sätts in sam-tidigt som den gamla tas ur. Denna nya platta drar ihop under de följande 30 dagarna.

Behandlingen är beroende av hudens elasticitet och antalet be-handlingar beror på hur stor kalhet som skall bort:

Bredd på det kala området / Antal behandlingar

 • upp till 9 cm - 1
 • mellan 9 - 13 cm - 2
 • mellan 13 - 15 cm 2 - 3
 • mellan 15 - 20 cm 3 - 4

Det finns områden på huvudet där hårtätheten är mycket hög, framför allt i nacken och ovanför öronen. Här är tätheten omkring åtta gånger högre än vad den är uppe på hjässan.
Tätheten på hjässan är normalt cirka 25 hår per cm2. Jämför det med en hårtäthet på 80-130 hår/cm2 i området ovanför öronen.
Det innebär att du ofta kan göra upp till fyra hopdragningar utan att det märks på sidorna. Hårtätheten är ju ändå hög.

I många fall saknas hår framtill och där fungerar inte Reduktions-metoden. Den används uteslutande för att dra ihop området mellan och bakom tinningarna. Reduktion kompletteras då med en vanlig hårtransplantation framtill.

Kan alla behandlas med reduktion?

Nära 90% av alla vuxna kan behandlas med reduktion. De som inte är lämpliga är de med för tunt hår i områdena ovanför öronen och i nacken.

Även om du inte har särskilt elastisk hud fungerar reduktion bra. Om kalheten är större än vad plattan kan klara av, kompletterar man med fördel det område som är kvar - normalt c:a 1-2 cm brett - med en microtransplantation i ärrlinjen. Det fungerar ut-märkt att sätta transplantat i ärret.

Reduktion lämpar sig inte bara för kala eller tunnhåriga män. Även kvinnor kan med fördel använda metoden vid exempelvis brännskador.

Som alternativ till en reduktion av ovanstående typ, kan vi även utföra mindre reduktioner utan silikonplatta. Dessa gör vi främst på de som har stor elasticitet och inte så utbredd kalhet att det knappt finns hår.

Fördelar

 • Mycket snabba resultat
 • Säker och beprövad teknik
 • Ditt eget hår fortsätter att växa under behandlingstiden
 • Tusentals hår förflyttas genom att avståndet mellan dem ökas
 • Mycket kala hjässor kan få eget, växande hår
 • Metoden kan kombineras med transplantation

Nackdelar

 • Ger ärr som måste döljas med fullt hopdraget hår eller med transplantation
 • Kan under kortare tid i samband med behandling orsaka svullnader och smärta, ibland så kraftig att stolpiller behövs
 • Risk för tillfällig känslolöshet
 • Ibland kan håret runt ärret falla av, men det återkommer alltid

Priser
Reduktion utan silikonplatta 15.000:-

1 behandling med isättning och uttagning av silikonplatta 19.500:-

2-4 behandlingar 15.000:- per behandling