Rekonstruktiv hårtransplantation

Vi på European Clinic hjälper många remitterade patienter från MAS (Malmö Allmänna Sjukhus) med att transplantera hår efter en operation av en tumör, en olycka, olika hudsjukdomar eller brännskador. Dessa tillstånd kan oftast behandlas med en hårtransplantation och då med goda resultat. Vi är väldigt stolta över att MAS har gett oss detta förtroende under alla år sedan 2006.

Reparation av andra klinikers hårtransplantation

Vi kan också hjälpa patienter som ej har fått tillfredställande resultat från andra hårtransplantationskliniker. Vi kan ofta minimera ett mindre snyggt ärr genom en ärrplastik, förbättra en onaturlig hårlinje, reducera större grafter och transplantera hår i ärrvävnad.

Om förutsättningar finns kan vi hjälpa dig att korrigera det du inte är nöjd med! Vi ger dig en kostnadsfri konsultation innan vi bedömer vilka möjligheter vi har att göra lämpliga korrigeringar/ kompletteringar.
Priserna är samma som för en vanlig Strip/Fue-operation Vill du ta bort ett vanprydande ärr, kostar detta 15 000 kr. Har du en god elasticitet i huden får du då ett tunnare och mindre synligt ärr!

Om du tidigare har gjort en Punch-Graft operation och inte är nöjd med resultatet, så är hoppet inte ute. Vi hjälper dig att rätta till problemen.

Reparation av grafter
Om du har gjort en punch-graft behandling finns det två saker man kan göra för att korrigera:
• Reduktion av grafterna
• påfyllning av utrymmet mellan grafterna med nya transplantat

När vi ska reducera befintliga grafter, använder vi ett speciellt kirurgiskt instrument för att ta bort den inre delen av graften, cirka 2/3-delar.
Det går inte att avlägsna hela graften utan att lämna synliga ärr, men genom att ta bort innercirklarna döljs de små ärren av omkringväxande hår.
När såren har läkt följer man upp med en Strip/Fue-operation där man fyller ut med nytt hår mellan grafterna.

Pris
Priset för en sådan reparation varierar beroende på hur många grafter vi tar bort vid varje tillfälle och hur stor Strip/ Fue operation man behöver. Kostnaden är 1500 kr per 20 grafter, plus eventuell Strip/Fue-operation. Ibland är håret i grafterna av så god kvalité, att de borttagna innercirklarna kan delas upp till individuella hårsäckar och åter transplanteras. Det innebär att graften minskar till 1/3 i storlek och vi "återanvänder" 2/3 av den.

Ibland har man fått ett ganska gott resultat med grafter och behöver endast korrigera hårlinjen utan att ta bort grafterna. Då gör vi en vanlig Strip/Fue-operation och fyller ut utrymmet mellan grafterna så att hårlinjen blir naturlig. Priset för detta är som för en vanlig Strip/Fue-operation.