Skönhetslyft - Botox / Vistabel

Så fungerar Botox/Vistabel
Botox/Vistabel blockerar impulsen från nerven till de små ansikts-musklerna som orsakar linjer och rynkor. Efteråt blir huden slätare och mjukare och effekten inträder redan under den första veckan efter behandlingen.

Dessa rynkor kan behandlas
De vanligaste rynkorna som behandlas är de mellan ögonbrynen, de horisontella rynkorna i pannan samt rynkorna runt ögonen.

Hur säkert är Botox/Vistabel?
Preparatet har använts i många år för att behandla muskelsjukdomar som orsakats av nervskador eller -defekter. Det är således ett väl beprövat och godkänt läkemedel. Botox/Vistabel har nu blivit allt mer använt i kosmetiska och estetiska sammanhang för reducera synliga linjer och rynkor.

Hur går behandlingen till?
Före behandling får du sitta med läkaren för att diskutera vilket resultat du vill uppnå, och för att han skall kunna bedöma dina rätta förut-sättningar.

Under själva behandlingen används en mycket tunn nål och känns det ungefär som ett litet myggbett vid varje stick. Ingen bedövning behövs och du kan återgå till normala aktiviteter direkt efter behandling. Ansträngande motion bör dock undvikas första dygnet.

Finns det några biverkningar?
I ytterst sällsynta fall kan Botox/Vistabel orsaka en svaghet i muskler nära behandlingsområdet, en sådan effekt kan t.ex. vara att ögonlocket kan påverkas och en mindre asymmetri kan då skönjas. Eftersom effekten av Botox /Vistabel är övergående, är givetvis eventuella biverkningar lika tillfälliga.