Trygghet

Att tänka på vid val av klinik vid hårtransplantation

Hur enkelt är det att välja den klinik som skall få det stora ansvaret att förändra ditt liv?

Det är av naturliga skäl oerhört svårt att veta vem du får bäst resultat hos eftersom alla kliniker hävdar sin egen suveränitet, precis som European Clinic gör.

  • Till att börja med skall du alltid kontakta mer än en klinik för att därigenom kunna skapa dig en bättre uppfattning av skillnaderna mellan klinikerna, samt att du då får en känsla för var du helst lägger ditt förtroende.
  • Även om du föredrar att att maila så är det absolut bäst att ha en telefonkontakt i inledningsskedet, ännu bättre är om du har möjlighet att gå på en personlig konsultation. Detta har två fördelar, den ena är att bedömningen av behandlingens storlek och möjlighet säkerställs bättre och den andra är att du får se de lokaliteter du skall vistas i och möta personalen som skall ta hand om dig.
  • Resultaten är högst individuella beroende på förutsättningar och därför är en realistisk bedömning viktig.

Kontrollera:

Även om en hårtransplantation är ett mindre kirurgiskt ingrepp, så är det icke desto mindre ett ingrepp som kräver en inom området kunnig kirurg för att inte skapa stora ärr.

Ditt ansvar mot dig själv ligger i att kontrollera kirurgens kompetens på de kliniker du kontaktar.

Vad du också måste säkerställa, är kompetensen hos den som gör din konsultation för att din bedömning skall bli riktig

Hårtransplantation garantier

Det är viktigt att man innan en hårtransplantation överväger olika alternativ och att man jämför olika kliniker för att få en så ärlig och rättvis bild som möjligt. Det är väldigt viktigt att du som patient känner att du kan anförtro dig till din klinik och att du verkligen talar om vilka förväntningar du har på din hårtransplantation.
Ställ många frågor och se till att få så ärliga svar som möjligt, detta ligger i ditt egenansvar att säkerställa. Ju mer du tar reda på innan din operation, desto mindre är risken att du ska bli besviken i efterhand. Det är även klokt att tala med personer som genomgått en liknande hårtransplantation för att få tips och råd, t.ex. genom att kontakta några av de referenspatienter vi har. Idag finns det även många forum på internet där du kan diskutera hårtransplantationer och få vägledning.

Kom ihåg att en hårtransplantation aldrig ger några garantier och att upplevelsen är ytterst individuell. Det är inte etiskt att lämna garantier på behandlingar av mänsklig vävnad. Däremot har vi alltid som mål att du ska bli mycket nöjd med ditt ingrepp. Vi gör allt vi kan för att du ska känna dig tillfreds med din behandling och din nya frisyr.

Om patienten mot förmodan inte skulle få förväntat resultat kommer vi i detta tillfälle att individuellt undersöka orsak och eventuell åtgärd.