Vad innehåller Restylane?

Restylane innehåller stabiliserad hyaluronsyra, som är naturligt förekommande i all mänsklig vävnad, men mest i huden. Dess funktion är att binda vatten och ge volym, vilket gör att den bevarar hudens elasticitet och ungdomliga konturer samt hudens motståndskraft mot tidens gång, väder och vind.

Mängden hyaluronsyran avtar med åldern. Hyaluronsyra används inom skönhetsvård tack vare sina volymexpanderande egenska-per och eftersom den förekommer naturligt i kroppen, är det berättigat att kalla behandling med Restylane för ett naturligt skönhetslyft!