Vilka är biverkningarna?

Efter tre års uppföljning har inga allvarliga biverkningar rappor-terats. Hos 1 av 10 000 patienter har man sett lokal rodnad, viss svullnad och blånad, som har läkt ut på ett par dagar. Vissa kan få en tillfällig ömhet i behandlingsområdet